Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Dalsze informacje o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku fiskus nie patrzy na to czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za wykonane usługi czy też dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie działająca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na sprecyzowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, jednakże muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga permanentnego pilnowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież stałego ich pilnowania, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkuset fakturach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]