Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Dowiedz się więcej o automatycznej windykacji.

Może być mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się względem dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła taką samą liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona we wskazanym terminie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może ustawić własne scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, definiując między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wyliczone powyżej kroki zadziałają, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi także zauważalną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]