Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Więcej informacji o generatorze not księgowych.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności na ogół natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać natychmiast czy stosować jako jeden z etapów działań upominawczych?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty za fakturę mogą być chwilowe kłopoty z wypłacalnością bądź jednorazowe przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Skorzystaj za darmo z generatora not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]