Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Więcej o kontenerach rolkowych.

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich firm?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]