Jak działa ubezpieczenie procesów budowlanych

Każda budowa niesie w sobie pewne ryzyko zdarzeń, które mogą spowodować zarówno straty w ludziach, a więc odniesienie przez nich pewnych obrażeń, włącznie z utrata życia, jak też i powstanie strat materialnych. Na potwierdzenie tego można przytoczyć statystyki, od lat prowadzone w dziedzinie wypadkowości w poszczególnych branżach, z których jasno wynika, że najwięcej groźnych wypadków przy pracy odnotowuje się w rolnictwie i budownictwie, przy czyn te dwie branże co pewien czas walczą właśnie o palmę pierwszeństwa. Dlatego też tak ważne jest aby rozpoczynając jakakolwiek budowę zawrzeć odpowiednie ubezpieczenia, przy czym należy rozróżnić dwa główne segmenty ubezpieczenia – jedno z nich to ubezpieczenie wszystkich osób zatrudnionych przy budowie danego obiektu, a więc ubezpieczenie przez firmę zatrudniającą pracowników danego przedsiębiorstwa budowlanego. Jednak ważne jest jeszcze inne ubezpieczenie, chociaż nie jest ono prawnie wymagane – jest to ubezpieczenie procesów budowlanych działa ono w ten sposób, że ubezpieczone są wszystkie procesy budowlane od momentu rozpoczęcia budowy, a więc prac przygotowawczych, jak urządzanie samego placu budowy aż do czasu, kiedy dany budynek zostanie przekazany inwestorowi, a więc zakopcone zostaną wszelkie prace przy danym obiekcie budowlanym i nadzór budowlany pozwoli na użytkowanie danego budynku. Ubezpieczenie rekompensuje straty poniesione na przykład w wyniku pożaru, huraganu czy po prostu szkód powstałych powstałych wyniku błędu w sztuce budowlanej.

Dom pasywny a położenie okien

W ostatnich latach coraz więcej słyszymy o tym, że powstają kolejne domy pasywne, zwłaszcza w segmencie budownictwa jednorodzinnego, że taki domy nie wygaja zbytnich kosztów ogrzewania ich, że są zgodne z dyrektywami unijnymi mówiącymi o dbaniu o naturalne środowisko i jak najmniejszej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a więc można uzyskać na budowę takich domów specjalne dotacje unijne czy kredyty preferencyjne na ich budowę lub modernizację. Ideą domów pasywnych jest to, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć uciekanie na zewnątrz ciepła zgromadzonego we wnętrzu, by ograniczyć wnikanie do wnętrza zimnego powietrza z zewnątrz, by maksymalnie wykorzystać wszystkie dostępne źródła energii odnawialnej, jak wody geotermalne czy promienie słoneczne. W tym ostatnim względzie bardzo dużą rolę mają do odegrania okna, jakie będziemy instalowali w domu pasywnym – chodzi nie tylko o odpowiednia jakość okien, a więc o jak najniższy współczynnik przenikalności ciepła, ale też o ilość okien i ich sposób osadzenia, jak też i miejsce ich montowania. Jak najwięcej okien powinno być od strony południowej i zachodniej budynku, natomiast od strony północnej w ogóle nie powinno ich być, jeśli projekt domu to umożliwia. Kolejna kwestia to osadzenie okien – należy ramy okienne umocować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej muru, to bowiem pozwoli na maksymalnie dużo promieni słonecznych, wnikających do wnętrza poszczególnych pomieszczeń, a więc lepsze docieplenie tych miejsc.

Zalety ogrzewania kominkowego domu jednorodzinnego

Każdy nowo budowany dom jednorodzinny już w momencie właściwie zakupienia czy też zamówienia projektu budowlanego danego obiektu, powinien mieć zaplanowany rodzaj ogrzewania, jakie będzie zastosowane po jego wybudowaniu – dlatego to jest już tak ważne na etapie projektu domu, ponieważ wiele systemów grzewczych będzie wymagało zastosowania zmian w projekcie, aby nie było potem konieczności dokonywania przebudowy domu, jeśli dana instalacja grzewcza będzie tego właśnie wymagała. Praktycznie wszystkie domy nowo budowane mają system kominowy – jest to czasami podyktowane tym, że zamierzamy ogrzewać taki dom w sposób tradycyjny, a więc przy zastosowaniu pieca grzewczego – kotła na paliwa stałe oraz systemu rozprowadzania ciepłej wody za pomocą rurek do poszczególnych pomieszczeń. Jednak posiadanie systemu kominowego przez dom jednorodzinny jest też podyktowane chęcią posiadania klasycznego kominka w danym domu – a jeśli już jesteśmy przy kominku, to warto jest rozważyć kwestie zastosowania ogrzewania kominkowego całego domu. Jeśli chodzi o koszty instalacji takiego systemu, to są one porównywalne, a nawet w niektórych sytuacjach niższe niż koszt instalacji klasycznej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w tym drugim przypadku chcemy mieć dodatkowo kominek, a więc oba systemy w pewnym zakresie dublują się. Przy zastosowaniu ogrzewania kominkowego odchodzi nam problem zapowietrzania się grzejników, osadzania się w nich kamienia kotłowego, nie ma też niebezpieczeństwa, że system w razie powstania awarii spowoduje zalania poszczególnych pomieszczeń wodą.

Czy ceny mieszkań jeszcze spadną

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w II połowie roku 2008 (mowa o kryzysie światowym) spowodował również perturbacje na rynku budowlanym, a więc nieruchomości również w naszym kraju – z roku na rok coraz mniej odnotowywano transakcji kupna-sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości, budownictwo nieco spowolniło (głównie budownictwo mieszkaniowe), ceny poszczególnych nieruchomości, w tym mieszkań i domów, zaczęły regularnie obniżać się. Takie zjawisko trwa do dziś – maleją ceny mieszkań, zarówno na rynku deweloperskim, chociaż w mniejszym stopniu, jak też i na rynku wtórnym, gdzie ceny lokali mieszkalnych w ciągu ostatnich 4 lat spadły średnio o ponad 20 procent. Specjaliści już rok temu twierdzili, że ceny zaczną wzrastać, jednak – jak na razie – te prognozy się nie sprawdziły. Wprawdzie w ostatnich 3 miesiącach w niektórych większych miastach odnotowano nieduże zwyżki cen mieszkań oferowanych przez deweloperów, jednak niekoniecznie musi to buc już wyraźny sygnał, że w danym czasie ceny poszybują do góry. Specjaliści rynku nieruchomości w większości twierdza, że jednak obecnie mamy już minimum cenowe i taniej raczej nie będzie, jeśli natomiast chodzi o podnoszenie cen mieszkań, może ono nastąpić od nowego roku, kiedy to rozpocznie swoje działanie (według obecnych zapowiedzi) program Mieszkanie dla młodych, umożliwiający kupno mieszkania na kredyt przy zastosowaniu zniżek dla młodych ludzi.

Zanim kupimy działkę siedliskową pod dom

Na początku całego procesu inwestycyjnego, związanego z budowa swojego domu jednorodzinnego, musimy zapewnić sobie miejsce, gdzie dany dom będzie budowany, a więc zakupić odpowiednia działkę pod dom. Jeśli będzie to działka posiadająca status budowlany, a więc miejsce to będzie ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę jednorodzinna, wówczas nie będziemy mieli najmniejszego problemu z uzyskaniem pozwolenia budowlanego. Jeżeli jednak działka będzie posiadała status rolny, a jej właściciel będzie zapewniał, że można na niej wybudować dom mieszkalny i budynek gospodarczy na zasadzie zabudowy siedliskowej, na pewno należy to sprawdzić w miejscowym urzędzie gminy. Oczywiście w tym przypadku jednym z najważniejszych aspektów będzie sąsiedztwo działki, a więc sprawdzenie, czy na którejkolwiek z sąsiednich posesji znajduje się budynek mieszkalny, niezależnie od jego wielkości albo też taki obiekt jest już w budowie – wówczas będą szanse na uzyskanie warunków zabudowy siedliskowej danego miejsca. Nie zaszkodzi też dokonać sprawdzenia planu zagospodarowania przestrzennego danego miejsca i najbliższej okolicy, aby wiedzieć, co nas czeka w dającej się przewidzieć przyszłości, a więc najbliższej perspektywie czasowej, aby nie narzekać w przyszłości na uciążliwe sąsiedztwo jakiejś firmy, której działalność niekoniecznie będzie w najbliższym sąsiedztwie pożądana dla nas jako mieszkańców danego miejsca.

Remont dachu – pozwolenie budowlane czy zgłoszenie

Dach każdego domu jednorodzinnego wymaga co jakiś czas pewnej czy to renowacji, czy to większego remontu, połączonego z wymiana pokrycia dachowego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dany obiekt ma już kilkadziesiąt lat i widoczne są na dachy ślady jego użytkowania. Na pewno warto na samym początku sprawdzić, w jakim stanie są elementy konstrukcyjne dachu, a więc krokwie, w jakim są też stanie takie jego elementy jak odeskowanie czy łaty i kontrłaty. Osobna kwestia pozostaje też zaopatrzenie się w niezbędna dokumentację, bowiem okazuje się, że w świetle przepisów obowiązującego obecnie w naszym kraju prawa budowlanego niezbędne będzie uzyskanie w niektórych przypadkach remontu dachu pozwolenie budowlane. Jeśli na przykład zdejmiemy pokrycie dachowe, dokonamy tylko czy to naprawy, czy wymiany odeskowania i łat, a następnie te sam nakrycie położymy na dach, a będzie to na przykład przedwojenna dachówka betonowa, wówczas nie będziemy potrzebowali żadnego zezwolenia. Jeżeli jednak wykonamy powyższe prace naprawcze, a do tego zmienimy pokrycie dachowe, wówczas przed przystąpieniem jeszcze do pierwszych prac należy skierować informacje pisemna – w formie zgłoszenia – do miejscowego urzędu miasta czy gminy, iż zamierzamy zmienić pokrycie dachowe – po odczekaniu 30 kolejnych dni i braku sprzeciwu ze strony urzędu możemy spokojnie rozpoczynać prace. Pozwolenie budowlane będzie niezbędne, jeśli będziemy wstawiali okna dachowe, zmieniali kształt dachu albo też ingerowali mocniej w konstrukcje samego dachu.

Posesja domu – jakie ogrodzenie

Jednym z ostatnich etapów budowy swojego domu jednorodzinnego jest zagospodarowanie posesji wokół domu, na pewno warto rozpocząć prace z tym związane dopiero po faktycznym zakończeniu wszelkich prac budowlanych związanych z domem, włącznie z elewacja budynku, aby nie zniszczyć już urządzonych elementów posesji wokół domu. Jednak pewne elementy zagospodarowania posesji można wykonać już wcześniej, już na etapie budowy domu, przy wykonywaniu prac wewnątrz budynku – chodzi o wykonanie ogrodzenia posesji, a więc zamianę ogrodzenia placu budowy na ogrodzenie właściwe – zapewni to ciągłość bezpieczeństwa w danym miejscu. Jeśli chodzi o samo ogrodzenie posesji, to obecnie można kupić gotowe przęsła ogrodzeniowe w marketach budowlanych, można sobie wybrać takie przęsła w zależności od gustu, jak też i w zależności od zasobności kieszeni, bowiem niekoniecznie pod koniec tak poważnej inwestycji jak budowa domu jednorodzinnego nasze zasoby finansowe mogą pozwolić na dowolne wydatki związane z wykończeniem posesji. Można też zamówić ogrodzenie kute oraz taka samą bramę wjazdową i furtkę – jest to na pewno jedna z droższych opcji, jednak takie ogrodzenie posesji będzie niepowtarzalne, bowiem można wybrać dla siebie indywidualny wzór, można też wpleść w poszczególne przęsła albo też w sama bramę nasze inicjały. Takie kute ogrodzenie powinno przetrwać nawet stulecia, nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

Dach wielospadowy – ciekawa alternatywa

Jedną z pierwszych czynności, zmierzających do budowy swojego domu jednorodzinnego, jest zakupienie odpowiedniego projektu domu lub też zlecenie wybranej pracowni architektonicznej wykonanie takiego właśnie projektu, według własnych upodobań i oczekiwań. Jednak nie powinno to być czynnością numer jeden, ważniejszym powinno być wybranie najpierw odpowiedniego miejsca na dom, a więc najpierw znalezienie, a następnie zakupienie działki, gdzie będzie możliwa budowa swojego wymarzonego domu, bowiem w innym przypadku może okazać się, że dany projekt, uprzednio już przez nas wybrany i zakupiony, niekoniecznie musi pasować do danej działki, czy to że względu na wymogi formalne, czy to z uwagi na praktyczny wymiar całości zagadnienia. Każdy projekt domu posiada na pewno walory odpowiadające poszczególnym użytkownikom, wielu z nas chciałoby mieć odm szczególny, który będzie przykuwał wzrok sąsiadów czy też osób postronnych – jednym z elementów takiego właśnie domu może być jego dach, w te sposób można nawet zwykły dom zamienić w coś oryginalnego, bardzo ciekawego pod względem architektonicznym. Może to być na przykład projekt domu z dachem wielospadowym – tego rodzaju obiekty praktycznie nie funkcjonowały, jako nowo budowane, w poprzednim ustroju w naszym kraju – dopiero obecnie jest to możliwe, a to dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii budowlanych i obecności na rynku materiałów budowlanych takich pokryć dachowych, które można znakomicie dopasować do tego rodzaju obiektów.

Jak samodzielnie sprzedać mieszkanie

Na polskim rynku budowlanym, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, panuje dość ożywiony ruch – rocznie buduje się ostatnio około 130 tysięcy lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych, które są budowane przez deweloperów, ponadto wydawanych jest niecałe 100 tysięcy pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Oczywiście większość tych mieszkań kupują osoby lub rodziny, które nie posiadają swojego lokalu mieszkalnego, podobnie jest zresztą w sytuacji budowy domów jednorodzinnych, jednak duża część z tych inwestorów ma już swoje mieszkania, jednak chce je zamienić czy to na większe, czy na bardziej nowoczesne, czy po prostu chce zamieszkać w swoim domu jednorodzinnym. Wówczas trzeba sprzedać posiadane przez siebie mieszkanie, aby mieć pieniądze na nowa inwestycje – w tym momencie może powstać problem, bowiem od kilku lat jest relatywnie niewielki ruch na rynku nieruchomości w obiegu wtórnym, dotyczy to również mieszkań. Tak więc przygotowując swoje mieszkanie do sprzedaży powinniśmy dokładnie opracować całą strategię, nie zaniedbać niczego, co w konsekwencji okazałoby się przeszkodą dla realizacji takiego przedsięwzięcia. Na pewno kilka podstawowych kwestii jest najważniejszych, takich jak odpowiednia cena ofertowa mieszkania oraz możliwość negocjacji do określonej granicy, jak też i odpowiednie przygotowanie takiego mieszkania do sprzedaży – odświeżenie lokalu, zabranie stamtąd wszystkich niepotrzebnych przedmiotów.

Kiedy robić badanie energetyczne budynku

Przez całe lata w polskim budownictwie, podobnie zresztą jak działo się to w innych krajach tak zwanych demoludów, nie zwracano zupełnie uwagi na jakość budowanych domów mieszkalnych oczywiście tych wielorodzinnych (każdy prywatny inwestor, realizujący budowę swojego domu jednorodzinnego, dbając o interesy własnej rodziny budował swój dom jak najlepiej i jak najstaranniej), najważniejsze kryteria to budowa jak największej ilości mieszkań w jak najkrótszym czasie. Takie budynki pozostawiały wiele do życzenia, miedzy innymi w sferze ich termoenergetyczności – powszechnym zjawiskiem było zatykanie czym się dało dziur w ścianach, głównie przy oknach, jeszcze przed wprowadzeniem się do danego mieszkania, aby w przyszłości wiatr nie hulał po poszczególnych pomieszczeniach. Od czasów zmiany ustroju w naszym kraju w coraz większym stopniu budowniczowie zwracają uwagę na odpowiednie ocieplanie ścian zewnętrznych realizowanych budowli mieszkalnych, a od kilku lat nawet już jest wymóg prawny, by każdy budynek wielorodzinny po wybudowaniu został odpowiednio przebadany pod kątem jego termoenergetyczności i otrzymał odpowiednie świadectwo energetyczne. Oczywiście można również zamówić wykonanie takiego świadectwa w budynkach, które są starsze i nie posiadają takiego dokumentu, jednak nie warto tego robić przed podjęciem prac termomodernizacyjnym danego obiektu, bowiem nie zwiększy to wartości danego budynku, a będzie miało skutki wręcz odwrotne – stracimy pieniądze wydane na badanie budynku, a jeszcze świadectwo, które otrzymamy, może być bardzo negatywne.